DJ音乐盒 | 外置伴侣 | MC词宝盒| SAM机架 | kx3552驱动

一键电音、kx驱动,主播音效软件商业定做

野狼音频科技

咨询QQ:136677098

原创软件

野狼音频科技软件园

    商业定做:
    软件名称: 野狼外置伴侣4.5正式版
    软件主页:
    发布时间: 2016-05-29
    软件简介: 外置伴侣-外置声卡音效软件
    软件大小: 66MB
    兼容系统: XP/win7/win8/win10等
   软件介绍: 外置伴侣,是一款优秀的无驱外置USB声卡,音效辅助软件,内置上百种全套喊麦,唱歌,主播等效果.采用顶尖的音频核心技术编程,做到了无延迟无杂音无需对录
线,既可兼容所有外置声卡,搭建VST机架.由于界面简单实用和友好,广受聊友的青睐和支持.

软件详情

 

 

 

野狼音频科技软件园

定制流程

    野狼音频科技软件园